SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN

Trong suốt thời gian qua chúng tôi không ngừng cải tiến quy trình, chất lượng sản phẩm để mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất, chất lượng cao nhất đặc biệt là phù hợp với khi hậu Việt Nam

Top 100 thương hiệu sản phẩm

nổi tiếng chất lượng quốc gia năm 2017

Top 100 sản phẩm chất lượng dịch vụ tận tâm

Năm 2018

Top 100 sản phẩm chất lượng dịch vụ tận tâm

Năm 2015

Top 100 sản phẩm chất lượng dịch vụ tận tâm

Năm 2015

Top 100 sản phẩm chất lượng dịch vụ tận tâm

Năm 2015

Top 100 sản phẩm chất lượng dịch vụ tận tâm

Năm 2015

Chứng nhận hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh sơn, bột, bả của Kohler Việt Nam đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015.

Chương trình đánh giá và truyền thông

Chứng nhận hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh sơn, bột, bả của Kohler Việt Nam đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015.

Chương trình đánh giá và truyền thông

Chứng nhận hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh sơn, bột, bả của Kohler Việt Nam đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015.

Chương trình đánh giá và truyền thông

TƯ VẤN

038.99.55.999